PASTOR DANIELS EBERT GIVER PRIMITSVELSIGNELSE I ESBJERG

Søndag d. 21. August kl. 10.00 har Skt. Nikolaj menighed den store glæde at den ny viede pastor Daniel Ebert kommer på besøg i vores menighed.

Pastor Daniel har tidligere været i menigheden som diakon og blev hurtigt elsket af såvel unge som ældre.

En primitsvelsignelse er noget særligt, en nyviet præst første velsignelse har en særlig nåde og kraft i sig til dem som modtager den.

Denne velsignelse giver pastor Daniel efter messen d. 21. august på festen for Jomfru Marias Optagelse i himlen, hvor han også er hovedcelebrant og prædikant med pastor Benny ved sin side.

Efter messen vil vi fejre den nyviede præst på behørig vis i menighedssalen.

Alle er velkomne.

Nyt Firmand hold og Førstekommunionshold starter d. 3. September kl. 10.00

Sogneundervisningen starter igen efter sommerferien for alle børn i alderen 5 til 14 år.

Undervisningen er inddelt i fire hold:

1.   De små 5 til 7 årige

2.   De 8-9 årige – FØRSTE KOMMUNIONSHOLD

3.   Mellemholdet – 9-12 år

4.   13-14 årige – FIRMANDHOLDET.

Alle 4 grupper mødes i kirken d. 3. September kl. 10.00 hvor man også tilmelder de nye Firmander og Førstekommunikanter. Dåbsattester bedes medbragt.

Forældremøde for Firmandernes forældre d. 3. September kl. 11.30.

Vi glæder os til at se rigtig mange børn og unge til sognedage i 2022/23.

Guds fred og de bedste hilsener fra

Pastor Benny og kateketholdet.