Kære menighed – NYT KLOKKETÅRN PÅ VEJ!

I 1968 havde arkitekt Johan Otto von Spreckelsen et klokketårn med på tegnebrættet over den nye Skt. Nikolaj kirke, men på grund af pengemangel valgte menighedsrådet dengang klokketårnet fra.

Men nu skal det være! I år 2020, 51 år efter at kirken blev indviet d. 16. November 1969, kommer et 8 meter højt gasbeton klokketårn op ved vejen ud mod Kirkegade. Vi har nu fået alle de nødvendige tilladelser fra kommune og bispedømmet til at starte klokketårnsbyggeriet.

Som de fleste af jer ved, er det et projekt vi har arbejdet med i nogle år, efter at vi modtog den store bronzeklokke som står i våbenhuset, fra det nedlagte kloster, Nordvanggård i Birkerød.

Det var pastor Stephen Holm, der for år tilbage gjorde mig opmærksom på, at klokken var ledig, hvorefter jeg kontaktede Søstrene, som gavmildt gav den til Skt. Nikolaj kirke.

Slavko og Richard hentede den på en lille trailer, og på mirakuløs vis, fik de den fragtet hele vejen til Esbjerg.

Nu skal klokken op! Vi har firmelse d. 17. Oktober og til den dato skulle  klokken gerne ringe og vi glæder os til, og i det hele taget til, snart at kunne ringe til Angelus, messer, bryllupper, begravelser etc.

Firmaet E3C Engineering & Construction ApS har givet et tilbud på 637.000 kr. inklusive moms, som vi har sagt ja tak til.

Vi har modtaget 500.000 kr. fra 3 fonde, hvilket vi er meget taknemmelige for.

Esbjerg Fonden har givet os 250.000 kr.

Claus Sørensens Fond 50.000 kr.

og Hoffmanns Minde Fonden 200.000 kr.

Dvs. at vi mangler 137.000 kr.

Skulle nogle af jer kende til andre fonde, enkeltpersoner eller firmaer der vil støtte os, må I endelig sende mig en mail eller ringe til mig på tlf. 75 12 10 27

Projektet starter i uge 17, altså i næste uge. Dvs. at der i ca. 2. mdr. bliver lidt byggerod ved indgangen til kirken, og 4 parkeringspladser vil bliver skærmet af.

Håber I alle vil støtte projektet gennem bøn. På forhånd tak.

Pastor Benny

Kære menighed – Præsten skriver

Jeg vil benytte lejligheden til at ønske jer en glædelig Påske, om end den er anderledes end den plejer at være. Vi håber at statsministerens forsigtige optimisme holder således at vi snart igen kan samles i kirken. Vi er i den sidste del af fastetiden, hvor Jesus er i ørkenen i 40 dage og kommer styrket gennem denne  periode med mange afsavn.

I den katolske kirke har vi altid været opmærksomme på vigtigheden af at bringe ofre af kærlighed til Gud og hinanden og det har vi haft rig lejlighed til i denne fastetid som på grund af Coronakrisen har krævet meget af den enkelte, af vore familier og af hele samfundet men hver eneste lille eller store afkald gavner helheden og det er vigtigt at have for øje. Jeg er ikke et troende menneske blot for mig selv, men altid med min næste for øje.

Hver dag fejrer jeg messe i kirken og beder for jer alle og hver aften kl. 18.00 beder vi sammen Rosenkransen som kan følges på www.sanktnikolaj.dk

Nyhedsbrevet for april skulle udsendes nu, men i stedet for sender jeg dette forkortede Nyhedsbrev, da I jo også har modtaget mange indlæg i den senere tid på grund af Coronakrisen.

Jeg regner med at være tilbage med det normale Nyhedsbrev til maj 2020.

De sidste Nyheder fra sognet er at biskop Czeslaw Kozon firmer sognets unge lørdag d. 17. Oktober 2020 kl. 10.00 i Skt. Nikolaj kirke. Firmelsen d. 18. April 2020 er aflyst.

Kirken er åben så man kan gå ind og bede en bøn og tænde et lys.

Første Kommunion er i år lagt til Kristi Himmelfartsdag d. 21. Maj kl. 10.00 – og det regner vi med gennemføres.

Alle Påskens liturgier vil blive live-streamet – se www.sanktnikolaj.dk

Der bliver ingen officiel påskemadsvelsignelse

Kære Menighed – Kære alle

I sidste weekend fik vi 3100 kr. indbetalt i kollekter på MOBILE-PAY, tusind tak for et utrolig flot beløb.

Under denne krise og særligt nu hvor Påskens  mange liturgier står for døren er det en kæmpe hjælp hvis I fortsat vil indbetale jeres bidrag på MOBILE-PAY 484814 – eller BANK KONTO NR. 3001-0012095589

Foruden bidragene til kollekterne har vi også brug for støtte til et nyt hejsesystem i kirken i forbindelse med glaskuplerne og kirkens nye klokketårn.

Til klokketårnet har vi modtaget 500.000 kr. fra fonde og det kst. i alt 635.000.  Vi håber at starte klokketårnsprojektet snarest.

På forhånd tak for jeres støtte.

Pastor Benny