Når man nu ikke kan komme til messe om søndagen

De stærke bestræbelser på at begrænse følgerne af coronaepidemien har ført til drastiske forholdsregler i både de civile og det kirkelige liv. Udover at tage de nødvendige hygiejniske hensyn opfordres vi til mindst mulig fysisk kontakt og til kun at mødes i mindre grupper. Mange at disse tiltag har skullet gøres hurtigt og fra den ene dag til den anden.
Som allerede meddelt er den naturlige deltagelse i søndagsmessen også blevet så godt som umuliggjort, fordi alle offentlige messer i bispedømmet indtil videre er indstillet. Vi har haft travlt med at fokusere på det, der ikke kan lade sig gøre og ikke foreslået mange alternativer. Det er ikke helt godt nok, så derfor bringes der her nogle forslag til, hvordan man kan markere søndagen, selv om man ikke kan komme til messe.

Alternativer til deltagelse i søndagsmessen

Søndagen er ugens hviledag og skal i særlig grad også helliges Gud og vort åndelige liv. Deltagelse i søndagsmessen er den vigtigste måde at gøre dette på, når man ikke er forhindret i det. Dog kan og bør man også markere søndagen som helligdag, selv om kan ikke kan komme til messe. Det kan ske ved

  1. at følge livestreamingen af messerne i domkirken på www.katolsk.dk
  2. på tv, radio og computer at følge én af de mange transmitterede messer på udenlandske både kirkelige og verdslige kanaler.
  3. individuelt, men ikke mindst som familie at samles i bøn og oplæsning af søndagens liturgiske læsninger, som kan findes på nettet eller i bispedømmets liturgiske kalender.
    Ingen af disse forslag gør det muligt at deltage i eukaristien, hvilket nok er det største savn. Dog behøver man ikke at være helt uden eukaristisk kontakt med Kristus. Kirken kender og anbefaler, hvad der kaldes ”åndelig kommunion,” som består i, at man i bøn bekender sin tro på Kristi nærvær i eukaristien og udtrykker ønsket om og længslen efter at være forenet med ham.
    På side 484-491 i ”Bønnebog for Den katolske Kirke” findes der et stor udvalg af kommunionsbønner. En bøn ved åndelig kommunion findes på side 491-92 og lyder:

Herre, Jesus Kristus,
Du som er til stede i Altrets helligste Sakramente,
jeg tror på dig, jeg håber på dig, jeg elsker dig.
Lad intet skille mig fra dig,
lad alt føre til større fællesskab med dig;
lad min længsel efter dig komme for dagen i min kærlighed til dig
og til dem, jeg møder på min vej. Amen.

Under den nuværende krise må vi undvære mange berettigede goder. Må dette pålagte afsavn styrke vor påskønnelse af dem, ikke mindst deltagelsen i eukaristien og lade vor længsel efter den snart gå i opfyldelse. Lad dette være genstand for vor bøn sammen med bønnen for alle, som lider under coronavirussen, enten ved at være smittet med den eller være ramt af dens følger for menneskeligt samkvem.
København, den 14. marts, 2020
+Czeslaw

ALLE MESSER ER AFLYSTE INDTIL VIDERE – FØLG MESSEN LIVESTREAM FRA DOMKIRKEN OG BED!

Da messerne i bispedømmet København er aflyste pga. coronavirussen, så kan man følge søndagsmessen fra Skt. AnsgarDomkirke om søndagen kl. 10.00 på en livestream. Bønnen for åndelig kommunion har også en stor velsignelse tilknyttet sig, da bønnen er et oprigtigt og ærligt ønske om at modtage Jesus i det hellige sakramente. Den er et udtryk for den længsel, som der altid har været til Gud fra sit folk.

https://katolsk.mediaplatform.dk/watch/3852

BØN FOR ÅNDELIG KOMMUNION

Min Jesus, jeg tror på, at Du er nærværende i det Allerhelligste Sakramente. Jeg elsker Dig overalt, og længes efter at modtage Dig i min sjæl. Når jeg nu ikke kan modtage Dig sakramentalt, kom åndeligt ind i mit hjerte. Jeg omfavner Dig, som om Du allerede var dér, og forener mig helt med Dig. Lad mig aldrig skilles fra Dig. Amen.

BØN FOR HELBREDELSE

Herre Jesus Kristus, send din hellige Ånd over vor verden, som er påvirket af Corona-virussen. Helbred i din godhed de syge, beskyt os mod infektion, styrk dem, der plejer de syge. Hjælp os alle med at omvende os og stole på dig.

Hellige Maria, frelse for de syge, bed for os..

Hellige Josef, bed for os..

Hellige Ansgar, bed for os..

Hellige Birgitta, bed for os..

Hellige Henrik, bed for os..

Hellige Olav, bed for os..

Hellige Thorlak, bed for os..

Alle de nordiske helgener, bed for os..

Alle Guds engle og helgener, bed for os..

Alle offentlige gudstjenester og andre sammenkomster i menighederne aflyses!

For tiden oplever vi, at situationen forårsaget af corona-epidemien ændrer sig drastisk dag for dag. Statsministeren og andre repræsentanter for de civile myndigheder har fremsat radikale forholdsregler vedr. offentlige forsamlinger og samkvem mennesker imellem. På det sidste er det blevet meddelt, at Folkekirken aflyser alle gudstjenester.

At aflyse søndagsmessen er et alvorligt tiltag, fordi det drejer sig om noget livsvigtigt for os som katolikker. Dog skal vi også handle klogt og forsvarligt og også gerne solidarisk. Så smerteligt det end er, skal alle offentlige messer derfor aflyses indtil videre. Det samme gælder endnu mere andre former for sammenkomst i menighederne, herunder undervisning. I forbindelse med andre kirkelige handlinger bør kun de nærmeste deltage.

Under de givne omstændigheder er det ikke en synd at udeblive fra søndagsmessen. Det gør ikke savnet mindre smerteligt for os. Dog er man ikke af den grund udelukket fra fællesskabet med Kristus. Kirken kender også en praksis, som kaldes åndelig kommunion. Den består i i bøn at udtrykke sin tro på Kristi nærvær i eukaristien og sin længsel efter at være forenet med ham. Selv om det er påtvunget p.gr. af omstændighederne, kan vi også hermed udtrykke vor solidaritet med de trosfæller, som over længere tid og under langt alvorligere forhold må undvære eukaristien. Samtidig kan vi inddrage vort afsavn i vor fastetidspraksis sammen med øget bøn og større iver i vort forhold til Gud. Både åndelige og materielle afsavn kan lære os en større værdsættelse af de goder, vi har til rådighed.

Henvendelser om tvivlspørgsmål i konkrete situationer kan ske til generalvikaren på 30 54 21 18 eller ne@katolsk.dk