Seneste nyhedsbrev

Januar 2020

Forkortelser:
KD=Kristeligt Dagblad.
KK=Katolsk Katekismus.
KO=Katolsk Orientering.

Kære menighed.

Et nyt år står før døren og hermed en tak til jer alle for året som er gået.
Vi har i november fejret kirkens 50 års jubilæum med en smuk biskoppelig messe og masser af glade mennesker og en smuk artikel om kirke og menighed i både Katolsk Orientering og Jydske Vestkysten.
Skt. Nikolaj menighed i Esbjerg er kendt i byen og i bispedømmet som en levende menighed hvor fremmede blivet taget godt imod og hvor der er fyldt både i kirken til søndagsmessen og til den efterfølgende kirkekaffe i menighedssalen.
Tak til alle jer der frivilligt arbejder for menigheden og gør den til en levende organisme på Kristi legeme som er den katolske kirke.
Da kirken blev indviet af biskop Hans Martensen i 1969 var der ca. 350 medlemmer nu er vi ca. 1800 fordelt i alle aldre og nationaliteter.
I 2020 har vi 24 børn til Første Hellige Kommunion og 23 unge til Firmelse og hver første lørdag i måneden katolsk undervisning for børn og unge.
Udfordringerne er store i det verdsliggjorte og sekulariserede samfund vi lever i og derfor er det ekstra vigtigt at vi går ind i det nye år i møde i med en fælles beslutning om at vi hver især og som familier prioterer både søndagsmessen og katolsk undervisningen af vore børn og unge.
Selvom vi er 1800 medlemmer har vi kun en kirkegang procent på ca. 20% til søndagsmesserne, hvilket er et udtryk for at sekulariseringen også rammer katolikkerne med frafald fra kirken som følge.
Kære menighed, kære alle 1800 medlemmer. Vi har meget at byde på i kirken, først og fremmest Jesu nærvær i den Hellige Messe og mødet med Ham i skriftemålets sakramente, men også i det fælleskab hvor vi gennem Jesus bliver en familie, en udvidet familie hvor der hele tiden er plads til flere.
Kom og vær med allesammen i dette udvidede familiefællesskab som først bliver et helt fællesskab når alle er med.
I dette Nyhedsbrev inviteres du til at bede Mirakelbønnen som findes nedenunder og gennem denne bøn kan du opleve Jesu tilgivelse og helbredelse, som vi alle vedvarende har brug for, opleve at være en del af et fællesskab hvori der er godt at være.
Husk også dig som sidder derude og måske ikke kan komme til kirken af forskellige årsager, du er også med i fællesskabet, vi tænker på dig og beder for.
Med ønsket om et godt og velsignet nytår for os alle, med fred i vore hjerter og fred i verden.
Jeres pastor Benny

Pavens intentioner i januar
Fokus på freden i verden. At de kristne, folk fra andre religioner og alle mennesker af god vilje, må fremme fred og retfærdighed.

Månedens Helgen
Antonius. Abbed. 17. januar. Abbed og eneboer. Født ca. 251 og død på Kolzim bjerget år 356.Festdag d. 17. januar.
Skt Antonius anses for kostervæsenets grundlægger, fordi han samlede eneboere i løse fællesskaber og udøvede en vis autoritet over dem, skønt han selv tilbragte størstedelen af sit lange liv i mere eller mindre ensomhed. “Ørkenfædrene” som Skt Antonius er den klasiske repræsentant for, slog sig ned mere eller mindre afsides i hytter, huler eller forladte bygninger. De underkastede sig streng legemlig og åndelig disciplin i forsøget på et tjene Gud i et liv præget af bøn og meditation, askese og fysisk arbejde. Det sidstnævnte var nødvendigt for blot at opretholde livet og bestod bl.a. af fletning af kurve og måtter af palmegrene.
Mange forfattere og malere har hæftet sig ved de mindre tiltrækkende sider ved en sådan tilværelse, som f.eks. tøjleløst selvplageri, kapløb om at faste mest muligt.
Men ønkenfædrenes liv frembragte også helstøbte skikkelser af imponerende visdom, kendetegnet ved bla. ved stor indsigt i den menneskelige psykologi og evne til at udtrykke deres indsigt i ord. Skt. Antonius`attribut indenfor kunsten er en gris og en klokke.
Hellige Antonius, bed for os.

Flere hjemløse i Danmark
K.D. skriver d. 12. december at siden 2017 er antallet af hjemløse i Danmark steget fra cirka 5000 til 6600, og antallet af gadesovere er stegt fra cirka 500 til 660. Andre bor på forsorgshjem, herberger eller på sofaen hos bekendte.
De hjemløses avis HUS FORBI har 3500 sælgere i alderen 18 til 65 år, flest er mænd mellem 40 og 60 år. 10 til 20 procent er kvinder.
Der sælges mellem 50.000 og 60.000 eksemplarer af hjemløseavisen Hus Forbi om måneden. Hus Forbi har eksisteret i 15 år. Dengang var der 630 sælgere i dag er antallet af sælgere som alle skal bære et sælgerkort steget til 3500.
Leder af Sekretariatet I Hus Forbi i Vanløse i København Rasmus Wexøe Kristensen siger at “Hus Forbi” kan tage en lille del af æren for at have været med til at synliggøre hjemløshed på en anden måde. For 20 år siden var det mere skamfuldt, end det er i dag. Man skulle i højere grad snige sig langs murene, men nu står rigtig mange hjemløse på gaden med deres gule avistaske og har en værdighed og stolthed i det.
Der er kommet en større opmærksomhed på hjemløshed og en større accept af, at fordi man er hjemløs er man ikke nødvendigvis et dårligere menneske.
Næste gang du ser en Hus Forbi sælger så køb en avis og støt derved et menneske i nød, tilføjer pastor Benny.

Pave Frans fejrer 50 års præstejubilæum
Jorge Mario Bergoglio er født d. 17. december i 1936 i Buenos Aires i Argentina. Han blev udnævnt til ærkebiskop af Buenos AIres af pave Johannes PauI II i 1998 og valgt til pave i 2013, hvor han tog navnet Frans.
D. 13. december 1969 blev han præsteviet og i anledning af 50-året for hans præstevielse har Vatikanet udsendt to nye frimærker. Navnet Frans efter den fattige Frans af Assisi har fornylig bevirket at pave Frans gav en gave til Roms fattige.
Et stort palads med udsigt til Peterspladsen, som mange internationale hotelkæder længe gerne har villet købe, er nu i stedet blevet herberg for de allerfattigste.
Der er soveværelser, en stor spisesal, stuer med freskoer og art deco og en tagterrasse.
Fornylig bragte kardinal Konrad Krajewski, 33 flygtninge med hjem fra den græske ø Lesbos, der nu vil blive integreret i Italien gennem et katolsk hjælpeprogram.
Lad os bede daglig for pave Frans.

Børn fra Sjælsmark skal flytte til Lejre
K.D. skriver d. 13. december at for at hjælpe børnefamilier i Sjælsmark bliver de flyttet til et mere åbent Asylcenter i Lejre. Udrejsecenter Sjælsmark er et trist sted omgivet af et stålhegn, og centret er vedvarende blevet kritiseret for, at de øvrige beboere uden familier skaber en utryg opvækst for børnene.
Derfor var det en glad udlændinge og integrationsminister Mattias Tesfaye (S), der kunne præsentere den lokation. For i Avnstrup er der ingen hegn, og det bliver kun børnefamilier, der skal bo der.
Den præcise flyttedato er ikke fastlagt, men iføle aftalen bliver det i løbet af foråret 2020.
Sjælsmark har været en katastrofe for børnene og deres forældre og en sådan fængselslignende lejr har ikke sin berettigelse i et samfund der ofte taler om sig selv som et land med kristne værdier, tilføjer pastor Benny.

Bør pornoficeringen i det offentlige rum forbydes?
KD skriver d. 13. december at i år er det 50 år siden, at Danmark som det første land i verden frigav pornografien. En undersøgelse der blev lavet fornylig viste at ud af 1004 adspurgte svarer 64%, at pornoen bør begrænses eller sågar forbydes i det offentlige rum.
I et studie fra 2017 på Cambridge universitet viser at “hjernen forandrer sig over tid som en konsekvens af pornoafhængighed”.
I 2018 valgte WHO at klassificere pornoafhængighed som en såkaldt impulskontrollerende forstyrrelse på linje med pyromani.
Pornoen både i det offentlige rum og internettet er skadelig og direkte ødelæggende for børn, unge og voksne og et forbud vil være på sin plads og ville iøvrigt også formindske antallet af sexualforbrydelser, tilføjer pastor Benny.
KK. 2354:” Pornografi er en løsrivelse af seksuelle handlinger, virkelige eller foregivne, fra det intime forhold mellem parterne for med fortsæt at vise dem frem for andre personer. Den krænker kyskheden, fordi den forvansker den ægteskabelige akt, ægtefællernes intime hengivelse til hinanden. Den krænker alvorligt værdigheden hos alle medvirkende, efter som de hver især for hinanden bliver gjort til genstand for en primitiv lyst og utilladelig profit. Den hensætter de forskellige parter i en illusorisk verden. Den er en svær synd. De offentlige myndigheder bør forhindre produktion og udbredelse af pornografisk materiale.”

Mirakel-bøn
Bed denne bøn trofast, uanset hvordan du har det. Når du kommer til det øjeblik hvor du oprigtigt mener hvert ord af hele dit hjerte, vil Jesus forandre hele dit liv på en meget speciel måde. Vent og se!
Mirakelbønnen på dansk og på engelsk.

Økonomisk støtte
Ønsker man at støtte kirken økonomisk kan der indbetales på MobilePay 484814
Vi takker for ethvert bidrag

Medjugorje
De seneste budskaber fra Medjugorje kan læses her.

Eukaristisk Tilbedelse
Der er mulighed for Eukaristisk Tilbedelse både i kirken og i Pilgrimshuset. Hver torsdag morgen til fredag morgen, dag og nat er der Tilbedelse af Det Aller Helligste Sakramente i Pilgrimshuset.
Alle er velkomne til at tilbringe en kortere eller længere tid sammen med Jesus og ønsker du at blive fast tilbeder med din egen tid skal du kontakte hovedkoordinator James Osowu på 60936681
Skt. Nikolaj kirke har modtaget et særligt kald fra Gud til Evig Tilbedelse og vi har brug for flere frivillige til at være med.
Bøn: I Alterets Helligste Sakramente være Jesus evig tak og pris og ære. Amen.

Bedegruppe
Hver fredag aften efter messen kl. 17.00 samles vi til Tilbedelse, Rosenkrans og Litaniet til Jesu Allerhelligste Hjerte og Jomfru Marias Rene hjerte hvor vi beder for menigehdens og verdens anliggender. Alle er velkomne.

SOS Forbøn 75 18 18 08
Hver torsdag, fredag og lørdag aften fra kl. 20.00-23.000 er forbønslinjen åben for alle der har behov for en lille samtale og en forbøn over telefonen. Den Hellige Rita er Værnehelgen for forbønslinjen og hun havde selv et svært liv, men fandt Gud gennem sine prøvelser. Uanset hvem du er du velkommen til at ringe ind og få et trøstende ord og en bøn med på livets vej.

Nyt klokketårn i Skt. Nikolaj Kirke
Skt. Nikolaj kirke blev indviet i 1969, uden klokketårn,da der ikke var råd til det. Arkitekt Johann Otto von Spreckelsen ønskede et klokketårn, og nu har vi modtaget den gamle klokke fra det nedlagte kloster på Nordvanggård ved Birkerød og Slavko Dudak fra vores egen menighed har sammen med Rafid Pols udarbejdet klokketårnsprojektet, som er blevet godkendt af kommunen.
Det bliver et 8 meter højt gasbetontårn som kommer til at stå på parkeringspladsen, ca. der hvor flagstangen står nu. Vi har endnu ikke fået prisen på tårnet, men vi har allerede nu startet indsamlingen.
Vi vil søge fonde om hjælp og hvis man ønsker at indbetale et beløb kan der indsættes et beløb på kirkens konto 3409-000 9194320 eller MobilPay 484814. På forhånd tak.