Seneste nyhedsbrev

Oktober 2019

Forkortelser:
KD=Kristeligt Dagblad.
KK=Katolsk Katekismus.

Kære menighed.
Oktober er Rosenkransens måned, da festen for Vor Frue af Rosenkransen falder d. 7. oktober. Rosenkransbønnen har sin oprindelse i ørkenfædrenes tradition med at bede et bestemt antal bønner, gerne hundrede eller flere om dagen. Senere blev det skik i klostrene at de brødre der ikke var præster, bad Davids salmer – enten alle 150 eller 50 ad gangen.
I 1571 opfordrede pave Pius V alle kristne til at bede rosenkransen for sejr over tyrkerne. Det umulige skete, og den kristne flåde vandt over den overlegne tyrkiske i slaget ved Lepanto. Som en følge heraf blev den første søndag i oktober gjort til rosenkransens festdag.
Domikanerne gjorde fra 1470érne en stor indsats for at udbrede denne andagtsform og det er da også dem rosenkransen skylder sin enorme, folkelige udbredelse.
Navnet Rosarium betyder en blomsterkrans eller -buket. Den almindelige rosenkrans var i 15-tallet en “hel” rosenkrans med 15 led adskilt af de 15 større perler altså med et led for hver af de 15 mysterier, vi også kender i dag.
Jomfru Maria har gennem mange åbenbaringer igen og igen bedt de troende om at bede rosenkransen, gennem faste og bøn kan krige afværges siger hun.
Rosenkransen er i høj grad en familiebøn, hvor far, mor og børn kan samles med hver sin rosenkrans i hænderne og bede sammen om Guds velsignelse over vore familier, vor menighed og den verden vi er en del af.
De foldede hænder, bønnen til Gud er den stærkeste magt der findes.
Jomfru Maria siger i Lourdes (1858) i Fatima (1917) i Medjugorje (1981) at rosenkransbønnen er vores stærkeste våben imod ondskabens magter imod satan selv.
Hermed en opfordring som kommer fra himlen selv, til hver dag i Oktober måned i familierne at bede mindst et led af rosenkransen sammen, særligt for fred i verden, og forsoning mellem Gud og mennesker og mennesker imellem.
Ønsker jer alle Guds fred og glæde. Jeres pastor Benny

Pavens intentioner i oktober
I denne måned beder vi for evangelisering med særligt fokus på missionens “forår” i Kirken – at der må herske en ånd af dialog, imødekommenhed og forsoning i Mellemøsten, hvor forskeligge religiøse fællesskaber lever side om side.

Don Kosakkene holder koncert i Skt. Nikolaj Kirke
Torsdag d. 31. oktober kl. 19.30 indbyder Skt. Nikolaj kirke til årets koncert med “Black Sea Don Cossacks” – Sortehavets Don Kosakker.
I over 30 år har det berømte kor optrådt i europæiske kirker og koncertsale. Sangerne er alle topprofessionelle mandlige opasangere og koret kan få hårene til at rejse sig på de fleste. De synger dels religiøse sange fra den Russisk Ortodoske kirke, dels russiske folkesange. De kraftige, dybe basstemmer og de lyse tenorer fremkalder ofte en meditativ stemning.
Kosakkerne er en slags ambassadører for den russiske kirke og de udbreder kendskabet til traditionel russisk musik til vesteuropæiske lyttere.
Billetter kan købes på: www.esbjergbilletten.dk
eller på kirkekontoret Skt. Nikolaj kirke, Kirkegade 58 6700 Esbjerg. (75121027)
eller Esbjerg Turistbureau, Skolegade 33, Esbjerg tlf. 75125599 – tourist@businessesbjerg.com

Månedens Helgen. Johannes XXIII, pave (1881-1963)
Angelo Giuseppe Roncalli blev født d. 25. november 1881 i en lille landsby i nærheden af Bergamo i Norditalien. Han var nummer tre ud af en søskende flok på 14 i en fattig bondefamilie, og som den eneste blev han sat til at studere. Den fromme og begavede Angelo fik snart lov til at slippe arbejdet på markerne for at kunne læse latin hos den stedlige sognepræst, og snart blev han da også optaget på gymnasiet i Bergamo. Han begyndte nu det teologiske studium først i Bergamo og dernæst i Rom. Efter en flot eksamen blev han så præsteviet i 1904. Angelo Roncalli vendte nu tilbage til Bargamo for at blive sekretær for den nye biskop, Radini-Tedeschi, som kom til at præge ham resten af livet. Samtidig varetog han et professorat i kirkehistorie ved præsteseminariet i Bergamo.
Han blev snart kendt som en elegant, effektiv og populær prædikant.
Da Italien gik ind i Første Verdenskrig i 1915 blev han udnævnt til officer og feltpræst, men vendte efter krigen tilbage til sit arbejde i Bergamo. I 1921 blev Angelo Roncalli kaldt til Rom for at gøre tjeneste ved Proproganda Fide, den katolske kirkes organisation for mission.
Han blev bispeviet og udnævnt til apostolsk udsending til Bulgarien , og dernæst blev han udnævnt til apostolisk udsending i Tyrkiet.
Under den tyske besættelse af Grækenland blev Roncalli kirkens udsending i Athen og hjalp mange græske jøder fra deportation. I 1953 blev Angelo Roncalli udnævnt til ærkebiskop i Venedig og samtidig blev han kardinal.
Han var nu blevet 72 år og glædede sig over at kunne bruge sine sidste år til pastoralt arbejde, men sådan gik det ikke. I oktober 1958 døde pave Pius XII og kardinalerne var dybt splittede med hensyn til hvilken linje, der skulle fremmes ved et pavevalg. Valget faldt endelig på Roncalli. Et valg som blev tolket som et valg af en “overgangspave”, så man i næste omgang kunne samle sig om en en virkelig progressiv person, der kunne føre kirken ind i den moderne verden.
Roncalli valgte pavenavnet Johannes XIII og hans sagde: “Det er det navn, som har været mest brugt i den lange række af romerske paver. De har næsten altid haft et kort pontifikat”.
Da han som 77 årig blev valgt til pave overraskede han alle. Han indkaldte til det 2. Vatikankoncil og hans folkelige charme gjorde ham desuden kendt ud over den katolske kirkes rammer.
Han døde under det 2. Vatikoncil d. 3. juni 1963 og d. 3. september 2000 blev pave Johannes d. XIII, også kaldet “den gode pave”, saligkåret og d. 27. april 2014 helgenkåret af pave Johannes Paul II.
Pave Johannes d. XXIII, bed for os.

Tysk kirkesamfund vil købe skib til bådflygtninge i Middelhavet
KD skriver d. 17. september at det vækker skarp kritik i Tyskland, at landets største sammenslutning af protestantiske kirker vil investere i et skib, som skal samle flygtninge op i Middelhavet. Kirken går halvvejs ind i menneskesmuglingsbarnchen, lyder det.
I Tyskland har EKD, som er den største sammenslutning af protestantiske kirker i landet, nemlig besluttet sig for at blive medejer af et skib, der skal hjælpe bådflygtninge i land. EKD har før markeret sig i flygtningedebatten og tilbudt sin hjælp til de mange flygtninge, der de seneste år er sejlet ud fra Afrikas kyst med kurs mod Europa. Tidligere har hjælpen dog primært handlet om mad, husly og finansiel støtte til ngoén Sea Watch, der redder bådflygtninge, og ikke noget så kontroversielt som helt selv at hente migranterne ind på land.
Lederen af partiet Alternativ for Tyskland, Alexander Guland, har udsendt en pressemeddelelse, hvori han kalder beslutningen om at købe et skib uansvarlig.
De seneste år har det oftest været den katolske kirke, der har markeret sig i flygtninge debatten. Pave Frans har flere gange kritiseret politiske beslutninger og hentede for to år siden 12 syriske flygtninge med hjem til Vatikanet fra den græske ø Lesbos.
Sidste år var den katolske kirke i Italien også mægler i en migrant strid mellem landet og EU, hvor den lovede at tage ansvar for omkring 140 bådflygtninge.
I Danmark fylder folkekirken væsentlig mindre i flygtningedebatten, hvilket bl.a. skyldes at kirken ikke har et organ, der kan træffe nogen beslutninger på alle medlemmernes vegne.
Derudover har folkekirken ikke tradition for at blande politik og forkyndelse, og mange kirkelige ngoér er i dag på Finansloven og dermed mere afhængige af det politiske flertal.
Godt gået af de Tyske kirkesamfund, det er en del af evangeliets budskab at hjælpe de nødlidende, tilføjer pastor Benny

ATHOS
KD skriver d. 20. september at på en græsk halvø omtrent på størrelse med Langeland ligger den selvstyrende munkestat Athos , også kaldet Det Hellige Bjerg.
Mellem stejle skråninger og frodige olivenlunde ligger i alt tyve ortodokse klostre, en række mindre munkefællesskaber og et ukendt antal erimitboliger. Her kan munkene hellige sig et liv i askese og stadig bøn isoleret fra resten af verden.
Det tilbagetrukne liv på Athos går langt tilbage i tiden, endda før kristendommen.
Athos isolation begyndte allerede 483 f. Kr. da den persiske konge Xerxes gravede en kanal tvært over halvøen, så hans flåde kunne sejle igennem. Selvom kanalen siden tørrede ind, var der stadig ikke adgang til Athos over land, kun fra vandet.
Den isolerede halvø, tiltrak hurtigt kristne munke og eneboere.
Endnu flere munke ankom i det 7. og 8. århundrede som flygtninge efter den islamiske erobring af Egypten, som dengang var centret for den kristne klostertradition.
Over de næste hundreder af år blomstrede klosterlivet på Athos trods nogle hundrede år med muslimsk herredømme.
Den gamle klostertradition har til tider været truet af mandefald, men lige nu ser det lyst ud,fortæller Carles Lock, professor ved Københavns Universitet.
“Samtlige klostre på Athos har set en slags genfødsel. Fra en tid hvor munkenen var så få og så gamle, at det så ud, som om at munkestaten ikke ville overleve ind i dette århundrede, til de seneste års genoplivning, der overgår både mine og alle andres forventninger.”
I dag er er der omkring to tusind fastboende på halvøen, og hver dag får et antal pilgrimme og turister lov til at besøge Athos – 100 ortodoske og 10 ikke-ortodoske.
Ingen af de besøgende er kvinder, der altid har været forment adgang til halvøen. På Athos ændrer tilngene sig kun langsomt og de daglige rytmer fortsætter som altid.

Faste messetider
mandag-torsdag kl.9.00
fredag kl. 17.00
lørdag kl. 16.30
søndag kl. 10.00

English Mass
Søndag d. 27. oktober kl. 16.00
Social gathering after mass, bring some food please

Polske messetider
Lørdag d. 19. oktober kl. 16.30

Kirkekaffe hver søndag
Husk du er inviteret til at deltage i kirkekaffen hver søndag efter messen, hvor du kan lære nogle nye mennesker at kende og give dit bidrag til menighedens opbyggelse ved at vi tager os af hinanden som Jesus har bedt os om at gøre. Hvis du ønsker at komme med på kirkekaffeholdet så kontakt Fatima Nguyen på tlf. 92271531

Sognedage
For alle menighedens børn og unge i alderen 4 til 14 år, inddelt i hold efter alder. Næste sognedag er lørdag d. 5. oktober kl. 10.00

Familiemesse
Søndag d. 6. okober kl. 10.00

Økonomisk støtte
Ønsker man at støtte kirken økonomisk kan der indbetales på MobilePay 484814
Vi takker for ethvert bidrag

Medjugorje
De seneste budskaber fra Medjugorje kan læses her.

Eukaristisk Tilbedelse
Der er mulighed for Eukaristisk Tilbedelse både i kirken og i Pilgrimshuset. Hver torsdag morgen til fredag morgen, dag og nat er der Tilbedelse af Det Aller Helligste Sakramente i Pilgrimshuset.
Alle er velkomne til at tilbringe en kortere eller længere tid sammen med Jesus og ønsker du at blive fast tilbeder med din egen tid skal du kontakte hovedkoordinator James Osowu på 60936681
Skt. Nikolaj kirke har modtaget et særligt kald fra Gud til Evig Tilbedelse og vi har brug for flere frivillige til at være med.
Bøn: I Alterets Helligste Sakramente være Jesus evig tak og pris og ære. Amen.

Bedegruppe
Hver fredag aften efter messen kl. 17.00 samles vi til Tilbedelse, Rosenkrans og Litaniet til Jesu Allerhelligste Hjerte og Jomfru Marias Rene hjerte hvor vi beder for menigehdens og verdens anliggender. Alle er velkomne.

SOS Forbøn 75 18 18 08
Hver torsdag, fredag og lørdag aften fra kl. 20.00-23.000 er forbønslinjen åben for alle der har behov for en lille samtale og en forbøn over telefonen. Den Hellige Rita er Værnehelgen for forbønslinjen og hun havde selv et svært liv, men fandt Gud gennem sine prøvelser. Uanset hvem du er du velkommen til at ringe ind og få et trøstende ord og en bøn med på livets vej.

Nyt klokketårn i Skt. Nikolaj Kirke
Skt. Nikolaj kirke blev indviet i 1969, uden klokketårn,da der ikke var råd til det. Arkitekt Johann Otto von Spreckelsen ønskede et klokketårn, og nu har vi modtaget den gamle klokke fra det nedlagte kloster på Nordvanggård ved Birkerød og Slavko Dudak fra vores egen menighed har sammen med Rafid Pols udarbejdet klokketårnsprojektet, som er blevet godkendt af kommunen.
Det bliver et 8 meter højt gasbetontårn som kommer til at stå på parkeringspladsen, ca. der hvor flagstangen står nu. Vi har endnu ikke fået prisen på tårnet, men vi har allerede nu startet indsamlingen.
Vi vil søge fonde om hjælp og hvis man ønsker at indbetale et beløb kan der indsættes et beløb på kirkens konto 3409-000 9194320 eller MobilPay 484814. På forhånd tak.