Kirkeskat

Alle katolikker forventes at betale kirkeskat. Biskoppen ønsker, at alle betaler mindst én procent af deres skattepligtig indkomst i kirkeskat.

Kirkeskatten gør det muligt for bispedømmet at klare udgifter til fx
– vedligeholdelse af kirker og bygninger
– løn til præster og øvrige ansatte
– udgifter til fælles aktiviteter (fx Pastoral-Centret, Sankt Andreas Bibliotek, Øm Borgen og udgivelsen af Katolsk Orientering)
– lancere flere nye initiativer inden for formidling og forkyndelse af troen
– hjælpe fx mennesker i nød og kristne i missionslandene.

Når du indbetaler 1.000 kroner i kirkeskat, går
600 kroner til din egen menighed,
250 kroner til præsternes lønninger,
150 kroner til bispedømmets fælles aktiviteter, herunder ejendomsvedligehold og drift.

Vil du vide mere om hvorfor du bør betale kirkeskat eller tilmelde dig kirkeskatteordningen kan du kontakte præsten eller downloade tilmeldingsformularen. Du kan også tilmelde dig online. Husk at kirkeskatteindbetaling er fradragsberettiget.

Du kan se den seneste afregning for kirkeskat i Skt. Nikolaj menighed her