Kære menighed

Biskoppen har d. 21. marts meddelt at alle katolske kirker skal holdes lukket efter  de retningslinier sundhedsstyrelsen har meddelt.
Derfor er Skt. Nikolaj kirke ikke længere åben,  så længe krisen varer.
Hver dag kl. 18.00 kan I følge Rosenkransbønnen og bede med derhjemme mod Coronavirussen på menighedens hjemmeside: www.sanktnikolaj.dk hvor linket ligger
og hver søndag kl. 10.00 kan I følge fejringen af messen på samme link.

Guds fred til jer alle
Pastor Benny

Kære menighed – Præsten skriver

Jeg vil benytte lejligheden til at ønske jer en glædelig Påske, om end den er anderledes end den plejer at være. Vi håber at statsministerens forsigtige optimisme holder således at vi snart igen kan samles i kirken. Vi er i den sidste del af fastetiden, hvor Jesus er i ørkenen i 40 dage og kommer styrket gennem denne  periode med mange afsavn.

I den katolske kirke har vi altid været opmærksomme på vigtigheden af at bringe ofre af kærlighed til Gud og hinanden og det har vi haft rig lejlighed til i denne fastetid som på grund af Coronakrisen har krævet meget af den enkelte, af vore familier og af hele samfundet men hver eneste lille eller store afkald gavner helheden og det er vigtigt at have for øje. Jeg er ikke et troende menneske blot for mig selv, men altid med min næste for øje.

Hver dag fejrer jeg messe i kirken og beder for jer alle og hver aften kl. 18.00 beder vi sammen Rosenkransen som kan følges på www.sanktnikolaj.dk

Nyhedsbrevet for april skulle udsendes nu, men i stedet for sender jeg dette forkortede Nyhedsbrev, da I jo også har modtaget mange indlæg i den senere tid på grund af Coronakrisen.

Jeg regner med at være tilbage med det normale Nyhedsbrev til maj 2020.

De sidste Nyheder fra sognet er at biskop Czeslaw Kozon firmer sognets unge lørdag d. 17. Oktober 2020 kl. 10.00 i Skt. Nikolaj kirke. Firmelsen d. 18. April 2020 er aflyst.

Kirken er åben så man kan gå ind og bede en bøn og tænde et lys.

Første Kommunion er i år lagt til Kristi Himmelfartsdag d. 21. Maj kl. 10.00 – og det regner vi med gennemføres.

Alle Påskens liturgier vil blive live-streamet – se www.sanktnikolaj.dk

Der bliver ingen officiel påskemadsvelsignelse

Kære Menighed – Kære alle

I sidste weekend fik vi 3100 kr. indbetalt i kollekter på MOBILE-PAY, tusind tak for et utrolig flot beløb.

Under denne krise og særligt nu hvor Påskens  mange liturgier står for døren er det en kæmpe hjælp hvis I fortsat vil indbetale jeres bidrag på MOBILE-PAY 484814 – eller BANK KONTO NR. 3001-0012095589

Foruden bidragene til kollekterne har vi også brug for støtte til et nyt hejsesystem i kirken i forbindelse med glaskuplerne og kirkens nye klokketårn.

Til klokketårnet har vi modtaget 500.000 kr. fra fonde og det kst. i alt 635.000.  Vi håber at starte klokketårnsprojektet snarest.

På forhånd tak for jeres støtte.

Pastor Benny

Prædiken

5. søndag i fasten.

29. marts 2020

1.L.: Ez 37,12-14; 2. L.: Rom 8,8-11 Ev.: Joh 11,1-45.

Jesus spørger: Hvor har I lagt ham? Hans ven Lazarus var død. De ledte Ham til graven. Verdens skæbne er på spil da døden og Jesus står ansigt til ansigt. Jesus bliver opbragt og siger: ”tag stenen væk”.

Marta, den dødes søster, minder Ham om at der er gået 4  dage siden begravelsen og ”han stinker allerede”. ”Har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed”?

Hun tror, men forstår ikke helt.

 Jesus står der, helt alene med alt hvad Han er, den eneste egentlige levende imellem så mange dødelige, derfor også den eneste der virkelig ved hvad død betyder. Han må bryde dødens magt..

Jesus vender sig til Faderen, lovpriser Ham for den uhørte magt som er ved at manifestere sig; så råber Han med høj røst: ”Lazarus, kom herud!”

Hvorfor denne høje røst og den følelsesmæssige udladning?

I Nain (Luk.7.11-17)  havde det været så enkelt da Jesus opvakte enkens søn fra de døde og ved den lille piges sengeleje- (Mark. 5,41-43) havde et stille ord været nok!

Hvorfor nu dette høje råb og store udladning?

Vi genkalder det samme mægtige råb fra korset mellem det sidste ord og døden (Lk. 23:46) ”Fader i dine hænder betror jeg min ånd”.

Begge råb udgik fra det samme hjerte , det samme kald, og er en og samme handling.

Dog, her er det ikke kun miraklet om opvækkelsen fra de døde; bag den synlige begivenhed, dybt i Ånden kæmpes en kamp …Jesus advarer at det er imod frelsens fjende . Kristus besejrer døden ved at sejre over ham som regerer i døden: satan.

Og Han gør det ikke ved magi, men ganske enkelt ved at være den Han er:  Selve livet, det liv der har sit udspring i en perfekt kærlighed til Faderen. Dette er Jesu styrke. Råbet var en bølge af vitalitet, af liv i en alt omfattende tillid til kærligheden.

Ezekiel 37: ”12: ”Dette siger Gud Herren: Mit folk, jeg åbner jeres grave og fører jer op af dem og I skal vide at Jeg er Herren”.

Dette er øjeblikket hvor Lazarus men også hele menneskeheden blive kaldt tilbage til livet, for at leve, og denne begivenhed viser os hvor langt vi skal gå i tillid til Guds kærlighed, at for Ham er intet umuligt.

Martha og Maria var ulykkelige over Lazaruas`død. Og skønt de  prøver at sige det til Jesus på en pæn måde, må de have været meget skuffede over, at Jesus ikke skyndte sig at komme, mens tid var.

Vi mærker spændingen og sorgen, den samme spænding og sorg som så mange mennesker oplever netop nu i denne Coronakrise.

Jesus selv er ulykkelig, han græder, men Han kom jo  i rette tid. Vi er ikke overladt til os selv, når blot vi bliver ved at have tillid til Guds barmhjertighed og kærlighed, når i bliver ved med at råbe til Ham: Befri os fra al ondskab, befri os fra al synd, åbn vore grave og lad os leve.

Efter at have været begravet, efter at vi har været i dødens mørke, så led os nu som din kirke, som dit udvalgte folk, som menneskehed, til en dybere erkendelse af at uden dig Herre går livet i stå, uden dig Herre, dør vi, uden dig Herre får ondskaben frit spil, uden dig Herre mister vi livsgnisten.

Med dig Herre, genvinder vi livets vitalitet, med dig Herre forlader vi graven og går ud i livet og bringer budskab om en ny begyndelse, at når fasten og krisen er ovre, har du styrket os således at vi med fornyet kraft elsker dig og hinanden som du har befalet os at gøre.

” Ingen har større kærlighed end den, at sætte livet til for sine venner, og I er mine venner, når I gør hvad jeg byder jer, at I skal hinanden, som jeg har elsket jer”. (Joh. 13,34)

Martha: ”Jeg er opstandelsen og livet; den der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver som lever og tror på mig skal aldrig i evighed dø, tror du det? Hun svarede: Ja, Herre, jeg tror du er Kristus, Guds Søn, ham som kommer til verden. Vær ved godt mod Jesus kommer i rette tid.

Amen.

MOBIL-PAY 484814 – KONTO NR. 3001-0012095589