FØRSTE KOMMUNINION OG FIRMAND UNDERVISNING AFLYSES

På grund af det høje smittetal vedr. COVID 19 særligt blandt børn og unge har vi besluttet at aflyse undervisningen nu på lørdag d. 5. december for firmanderne og første kommunikanterne.

Næste undervisning bliver lørdag d. 9 januar 2021 kl. 10.00

Ønsker jer alle en velsignet advent og  en glædelig jul når vi når så langt.

Bedste hilsener fra

pastor Benny

Alle kirkebidragsydere får brev fra sognepræsten – vi har brug for din hjælp!

Kan du undvære 50 kr. ekstra om måneden?

Tak fordi du har tilmeldt dig kirkeskatteordningen, dit bidrag medvirker til at Skt. Nikolaj kirke i Esbjerg er en levende og aktiv menighed.

I det seneste år har vi fået et nyt klokketårn, vi har udvidet kirkerummet med storskærm i våbenhuset, vi er i færd med at lave nyt hejsesystem

med glaskuplerne i kirken.Vi har fået varmerørerne i kælderen udskiftet, så gulvvarmen i kirken nu reguleres automatisk og vi planlægger ovenlysvindue i menighedssalen og bænkene i kirken skal slibes og rengøres.

Pga. Covid-19 krisen er kollektindsamlingerne i kirken mindre end de plejer at være.

357 af menighedens medlemmer er tilmeldt kirkebidragsordningen.

I løbet af den næste uges tid modtager alle kirkebidragsyderne et brev fra mig i samarbejde med bispekontoret.

Hvis du kan undvære 50 kr. mere om måneden, vil det være en kæmpe hjælp for kirkens arbejde. Vil du hjælpe, så udfyld blanketten i brevet som du modtager og send den i den vedlagte kuvert.

Portoen er betalt. Bispekontoret sørger for, at beløbet bliver tilføjet din eksisterende kirkeskatteaftale.

Hvis du ikke er tilmeldt kirkeskatteordningen har du for nylig fået et brev fra biskop Czeslaw Kozon, med en bøn om at du tilmelder dig kirkeskatteordningen.

Vi skulle gerne op på 400 kirkebidragsydere inden 2021.

Tusind tak for hjælpen.

Pastor Benny

Opdaterede Covid-19 retningslinjer nu med mundbindskrav

I går aftes den 28. oktober fremsendte Kirkeministeriet nye retningslinjer for folkekirken og trossamfundene, hvori der nu også indgår krav om brug af mundbind eller visir i kirkerne og menighedernes lokaler.

Om brugen af mundbind står der i de seneste retningslinjer:

* Alle besøgende, frivillige mv. over 12 år skal bære mundbind eller visir i kirker, kapeller og menighedernes lokaler, når man står op eller bevæger sig rundt i rummet.

* Krav om mundbind/visir gælder IKKE personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

* Mundbind/visir skal dække både næse og mund.

* Mundbindet/visiret kan tages af, når man sidder ned/knæler og når man som led i en ceremoniel aktivitet, kortvarigt rejser sig op, for derefter at sætte sig ned igen på samme plads.

* Under kommunionsuddelingen, skal man bære mundbind eller visir, når man bevæger sig rundt i rummet. Dog må man naturligvis kortvarigt fjerne mundbindet eller visiret for at modtage kommunionen.

* Præsten, diakonen og medvirkende ved ceremonien (fx lektorer, ministranter mv.) skal IKKE bære mundbind under udøvelse af ceremonien

* Man kan, i henhold til Kirkeministeriets retningslinjer, bortvise folk, der ikke opfylder kravet om mundbind/visir

* Der skal opsættes informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir, og om muligheden for bortvisning ved manglende efterkommelse af kravet.

* Brug af mundbind eller visir i forbindelse med møder, foredrag eller undervisning i menighedens lokaler

* Ovenstående krav om mundbind/visir gælder, hvis der er offentlig adgang til mødet

* Ovenstående krav om anvendelse af mundbind eller visir gælder IKKE, hvis et møde afholdes uden offentlig adgang (fx menighedsrådsmøder).

*Krav om mundbind gælder IKKE for undervisere, kateketer, foredragsholdere mv.

VIGTIGT: Kun tilmelding til søndagsmessen kl. 10.00 !

Så længe vi skal følge Sundhedstyrelsens anbefaling om at vi skal holde 1 meters afstand i kirken uden sang og 2 meters afstand med sang, samt krav om mundbind ved færdsel i kirken bortset fra når man sidder ned, skal man tilmelde sig søndagsmessen kl. 10.00 på www.sanktnikolaj.dk for at undgå at nogen må gå hjem igen.
Er søndagsmessen optaget bedes man komme til lørdagsmessen kl. 16.30 eller søndagsmessen kl. 16.00
 
Vi fejrer søndagsmesse hver lørdag kl. 16.30 – (kom uden tilmelding) – hver søndag kl. 10.00 (husk tilmelding) – hver søndag kl. 16.00  (kom uden tilmelding)
 
Mød talrigt op kirken er et sikkert sted at være.
 
Jeres
Pastor Benny