Sakramental Tilbedelse

Sakramental Tilbedelse er tilbedelse af den indviede hostie (der for katolikker er Kristus selv), der er udstillet på alteret.

Religiøs tilbedelse er for den kristne reserveret Gud. Den udtrykker, med eller uden ord, en erkendelse af menneskets absolutte afhængighed af ham, lovprisning af hans guddomsmajestæt, ærefrygt for hans hellighed, offervilje i ønsket om at følge efter Kristus. Tilbedelse tilkommer derimod ikke helgener, fromme billeder, relikvier og lignende. De kan kun være genstande for værdsættelse. Katolikker og ortodokse tilbeder ikke Maria og helgenerne, men beder om deres forbøn.