Kirken

Der er godt 1,3 milliard katolikker i hele verden, og den katolske kirke er verdens største kristne kirkesamfund.

Paven er katolikkernes overhoved og bor i Vatikanstaten i Rom. Vatikanstaten har siden 1929 været en suveræn, neutral stat, med paven som statsoverhoved. Pavestolens område omfatter ca. en halv kvadratkilometer. Den nuværende pave hedder Frans.

I Danmark er der ca. 50.000 katolikker, fordelt i 45 sogne. Der er én biskop. I Danmark ligger den katolske domkirke i Bredgade (København) og hedder Sankt Ansgar, opkaldt efter den hellige Ansgar, som bragte katolicismen og dermed kristendommen til Danmark i 826. Den nuværende biskop hedder Czeslaw Kozon.

I Esbjerg er der én katolsk kirke, nemlig Skt. Nikolaj, som dækker området op til Tarm-Skjern over til Gørding og ned til syd for Ribe. Skt. Nikolaj menighed i Esbjerg består af ca. 1.800 medlemmer.

Den katolske kirke, i daglig tale det samme som den Romersk katolske kirke, er det guddommeligt indstiftede samfund, som Jesus virkeliggjorde gennem sin død og opstandelse, og som vi i trosbekendelsen bekender som én, hellig katolsk og apostolisk kirke. Katolikkerne betragter Jesus Kristus som menneskets og menneskehedens Frelser og den katolske kirke som indstiftet af Jesus selv.

Det er kun katolikker der kan modtage den hellige nadver i den katolske kirke, men alle er velkomne til at deltage i søndagsmessen. Er man ikke katolik kan man ved nadvergangen gå med op til præsten og modtage en personlig velsignelse i stedet for nadveren.