Troen

Troen er menneskets svar på Guds tiltale. Den retfærdige skal leve af tro (Gal. 3,11). Tro – det er på en vis måde allerede at eje det, man håber på, et middel til at erkende den virkelighed, vi ikke ser (Hebr. 11,1).

Troen krænker ikke fornuften, men overskrider den menneskelige tankes begrænsning og når frem til Guds virkelighed, som ligger til grund for enhver anden virkelighed. Den er en overnaturlig, intuitiv evne til at opfatte Guds åbenbaring og tilslutte sig den. Troen kommer nemlig af det, som høres, men det som høres, kommer igennem Kristi ord (Rom 10,17). Troen er altså en gave fra Gud, (Apg. 11,21); det er Ham, der indgyder tro, og ham, der med sin autoritet står som garant for den. Men troen forudsætter et beredskab hos mennesket, en ærlig søgen, en lydhørhed over for Guds Ord, et livsvalg, en personlig omvendelse og bekendelse, fra døde gerninger, til tro på Gud. Troen betyder et nyt centrum i menneskets liv, et nyt udgangspunkt for dets holdninger og handlinger. I den levende tro opnår mennesket personlig kontakt med Gud og erfarer hans indgriben i sit liv. Gennem troen erkender vi Guds sandhed at Jesus Kristus er frelser og forløser, ja, Jesus er vejen, sandheden og livet.