Kirken er åben

Hverdagsmesserne finder sted som sædvanlig fra mandag til torsdag kl. 9.00 og fredag kl. 17.00. Hver lørdag kl. 16.30 og hver søndag kl. 10.00 – kl. 14.00 – 16.00 er der mulighed for at komme til  søndagsmesse. Man skal tilmelde sig til alle søndagsmesserne her på hjemmesiden.
Der er skriftemål hver lørdag kl. 15.00.
Husk live-stream hver aften kl. 18.00 af Rosenkransen og hver søndag kl. 10.00 af søndagsmessen.

SOGNEDAG D. 6. FEBRUAR ER AFLYST

Den nuværende lukning af børnehaver og skoler pga. Covid-19 smittefaren og udbredelsen af den engelske virus varer indtil d. 7. Februar. Det betyder at vi aflyser sognedagen d. 6. Februar, men vi kommer snart igen med udspil til hvordan vi kan undervise børn og unge fremover, Hold øje med hjemmesiden og Nyhedsbrevet og jeres email boks.

NYT: FIRMANDERNE UNDERVISES ONLINE-NÆSTE GANG D. 23. JANUAR  kl. 10-12

Firmanderne skal firmes i år d. 13. Maj hvis alt går efter planen.
Kære Firmander, vær klar på lørdag ved skærmen, så bliver I undervist af Jolanta.
I får et kryds i kalenderen og ONLINE undervisningen er obligatorisk for at kunne blive firmet.

1. KOMMUNION

Første kommunikanternes forældre bliver snarest kontaktet af pastor Benny og Dia og Faiza, hvor vi aftaler hvordan vi fremover kan undervise Første-kommunionsholdet.

Jeg beder for jer alle under  de daglige messer i Skt. Nikolaj kirke, Gud velsigne og beskytte jer alle.

Pastor Benny

Kære menighed

VIGTIGT. Nye afstandskrav og restriktioner.

Kirkeministeriet og bispedømmet har i dag udsendt nye retningslinier pga. den øgede smittefare ved den muterede virus.

Vi skal nu holde 2 meters afstand i kirken og messen varer 30 min. uden sang. HUSK: vi må gerne fejre messe når restriktionerne overholdes.

Det betyder at vi kan være færre mennesker til søndagsmesserne og derfor er der nu 4 søndagsmesser  lørdag kl. 16.30 og søndag kl. 10.00 kl. 14.00 og kl. 16.00

Der indføres nu tilmelding til alle 4 søndagsmesser. Hvis en af messerne melder udsolgt på billetto betyder det at der ikke kan være flere og så bedes I tilmelde jer en af de andre messer.

Mundbind eller visir skal anvendes ved indgang til kirken og ved udgang.  

Spritning af hænder foregår ved indgangen til kirken og skal huskes af alle.

Kirketjenerne står parat til at hjælpe jer, tag godt imod dem.

Der er ingen kirkekaffe og forsamlingsforbudet er nu på 5 personer.

Vi  går direkte hjem efter messerne og står ikke og taler i små grupper.

Tilmeld jer den messe I gerne vil melde jer til her på hjemmesiden.

Håber at se rigtig mange af jer til messerne på søndag – festen for Herrens Dåb.

Pastor Benny